Постање. Chapter 36

1 А ово је племе Исавово, а он је Едом.
2 Исав се ожени између кћери хананејских Адом кћерју Елома Хетејина, и Оливемом кћерју Ане сина Севегона Евејина,
3 И Васематом кћерју Исмаиловом, сестром Навеотовом.
4 И роди Ада Исаву Елифаса, а Васемата роди Рагуила.
5 А Оливема роди Јеуса и Јеглома и Кореја. То су синови Исавови, који му се родише у земљи хананској.
6 И Исав узе жене своје и синове своје и кћери своје и све домашње своје, и стада своја и сву стоку своју и све благо своје што беше стекао у земљи хананској; па отиде у другу земљу далеко од Јакова брата свог.
7 Јер им благо беше врло велико, те не могаху живети заједно; нити их земља где беху дошљаци могаше носити од множине стоке њихове.
8 И Исав живеше на планини Сиру Исав је Едом.
9 А ово је племе Исава оца Едомцима на планини Сиру.
10 Ово су имена синова Исавових: Елифас син Аде жене Исавове, и Ратуило син Васемате жене Исавове.
11 А Елифасови синови беху: Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.
12 А Тамна беше иноча Елифасу сину Исавовом, и роди Елифасу Амалика. То су синови Аде жене Исавове.
13 А ово су синови Рагуилови: Нахот, Заре, Соме и Мозе. То беху синови Васемате, жене Исавове.
14 А ово су синови Оливеме кћери Ане сина Севегоновог, жене Исавове. Она роди Исаву Јеуса и Јеглома и Кореја.
15 Ово су старешине синова Исавових: синови Елифаса првенца Исавовог: старешина Теман, старешина Омар, старешина Софар, старешина Кенез,
16 Старешина Кореј, старешина Готим, старешина Амалик. То су старешине од Елифаса у земљи едомској. То су синови Адини.
17 А синови Рагуила сина Исавовог: старешина Нахот, старешина Заре, старешина Соме, старешина Мозе. То су старешине од Рагуила у земљи едомској. То су синови Васемате жене Исавове.
18 А синови Оливеме жене Исавове: старешина Јеус, старешина Јеглом, старешина Кореј: то су старешине од Оливеме кћери Анине, жене Исавове.
19 То су синови Исавови, и то су старешине њихове; а он је Едом.
20 А ово су синови Сира Хорејина, који живеху у оној земљи: Лотан и Совал и Севегон и Ана,
21 И Дисон и Асар и Рисон. То су старешине Хорејима, синови Сирови у земљи едомској.
22 А синови Лотанови беху Хорије и Емам, а сестра Лотанова беше Тамна.
23 А ово су синови Совалови: Голам и Манахат и Гевил и Софар и Омар.
24 А ово су синови Севегонови: Аије и Ана. А тај је Ана који пронађе топле изворе у пустињи пасући магарице Севегона оца свог.
25 А ово су деца Анина: Дисон и Оливема кћи Анина.
26 А ово су синови Дисонови: Амада и Асван и Итран и Харан.
27 А ово су синови Асарови: Валам и Заван и Акан.
28 А ово су синови Рисонови: Уз и Аран.
29 И ово су старешине Хорејима: старешина Лотан, старешина Совал, старешина Севегон, старешина Ана,
30 Старешина Дисон, старешина Асар, старешина Рисон. То су старешине Хорејима, како им старешоваху у земљи Сиру.
31 А ово су цареви који цароваше у земљи едомској пре него се зацари цар над синовима Израиљевим.
32 Царова у едомској Валак син Веоров, а граду му беше име Денава.
33 А кад умре Валак, зацари се на његово место Јовав син Зарин од Восоре.
34 А кад умре Јовав, зацари се на његово место Асом од земље темановске.
35 А кад умре Асом, зацари се на његово место Адад син Варадов, који исече Мадијане у пољу моавском, а граду му беше име Гетен.
36 А кад умре Адад, зацари се на његово место Самада, из Масекаса.
37 А кад умре Самада, зацари се на његово место Саул из Ровота на реци.
38 А кад умре Саул, зацари се на његово место Валенон син Аховоров.
39 А кад умре Валенон син Аховоров, зацари се на његово место Адар, а град му се зваше Фогор, а жени му беше име Метевеила, која беше кћи Матраиде кћери Мезевове.
40 И ово су племена старешинама од Исава по породицама њиховим, по местима њиховим, по именима њиховим: старешина Тамна, старешина Гола, старешина Јетер,
41 Старешина Оливема, старешина Ила, старешина Финон,
42 Старешина Кенез, старешина Теман, старешина Мазар,
43 Старешина Магедило, старешина Зафој: то су старешине едомске како наставаху у својој земљи. Овај Исав би отац Едомцима.