Постање. Chapter 5

1 Ово је племе Адамово. Кад Бог створи човека по обличју свом створи га.
2 Мушко и женско створи их, и благослови их, и назва их човек, кад бише створени.
3 И поживе Адам сто тридесет година, и роди сина по обличју свом, као што је он, и надеде му име Сит.
4 А родив Сита поживе Адам осам стотина година, рађајући синове и кћери;
5 Тако поживе Адам свега девет стотина тридесет година; и умре.
6 А Сит поживе сто пет година, и роди Еноса;
7 А родив Еноса поживе Сит осам стотина седам година, рађајући синове и кћери;
8 Тако поживе Сит свега девет стотина дванаест година; и умре.
9 А Енос поживе деведесет година, и роди Кајинана;
10 А родив Кајинана поживе Енос осам стотина петнаест година, рађајући синове и кћери;
11 Тако поживе Енос свега девет стотина пет година; и умре.
12 А Кајинан поживе седамдесет година, и роди Малелеила;
13 А родив Малелеила поживе Кајинан осам стотина и четрдесет година, рађајући синове и кћери;
14 Тако поживе Кајинан свега девет стотина десет година; и умре.
15 А Малелеило поживе шездесет пет година, и роди Јареда;
16 А родив Јареда поживе Малелеило осам стотина тридесет година, рађајући синове и кћери;
17 Тако поживе Малелеило свега осам стотина деведесет пет година; и умре.
18 А Јаред поживе сто и шездесет и две године, и роди Еноха;
19 А родив Еноха поживе Јаред осам стотина година, рађајући синове и кћери;
20 Тако поживе Јаред свега девет стотина шездесет две године, и умре.
21 А Енох поживе шездесет пет година, и роди Матусала;
22 А родив Матусала поживе Енох једнако по вољи Божјој триста година, рађајући синове и кћери;
23 Тако поживе Енох свега триста шездесет пет година;
24 И живећи Енох једнако по вољи Божјој, нестаде га јер га узе Бог.
25 А Матусал поживе сто осамдесет седам година, и роди Ламеха;
26 А родив Ламеха поживе Матусал седам стотина осамдесет две године, рађајући синове и кћери;
27 Тако поживе Матусал свега девет стотина и шездесет и девет година; и умре.
28 А Ламех поживе сто осамдесет и две године, и роди сина,
29 И надеде му име Ноје говорећи: Овај ће нас одморити од послова наших и од труда руку наших на земљи, коју прокле Господ.
30 А родив Ноја поживе Ламех пет стотина деведесет пет година, рађајући синове и кћери;
31 Тако поживе Ламех свега седам стотина седамдесет седам година; и умре.
32 А Ноју кад би пет стотина година, роди Ноје Сима, Хама и Јафета.