Прва дневника

1 Адам, Сит, Енос,
2 Кајинан, Малелеило, Јаред,
3 Енох, Матусал, Ламех,
4 Ноје, Сим, Хам и Јафет.
5 Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Мосох и Тирас.
6 А синови Гомерови: Асхенас и Рафат и Тогарма.
7 А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим,
8 А синови Хамови: Хус и Мисраим, Фут и Ханан.
9 А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан.
10 И Хус роди Неврода. Он први би силан на земљи.
11 А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје,
12 И Патросеје и Хаслухеје, од којих изиђоше Филистеји и Кафтореји.
13 А Ханан роди Сидона првенца свог, и Хета,
14 И Јевусеје и Амореје и Гергесеје,
15 И Јевеје и Арукеје и Асенеје,
16 И Арвадеје и Самареје и Аматеје.
17 Синови Симови: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам и Уз и Ул и Гетер и Месех.
18 А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера.
19 А Еверу се родише два сина; једном беше име Фалек, јер се у његово време раздели земља; а име брату његовом Јектан.
20 А Јектан роди Алмодада и Салефа и Асармота и Јараха,
21 И Адорама и Узала и Диклу,
22 И Евала и Авимаила и Саву,
23 И Офира и Евилу и Јовава: ти сви беху синови Јектанови.
24 Сим, Арфаксад, Сала,
25 Евер, Фалет, Рагав,
26 Серух, Нахор, Тара,
27 Аврам, то је Авраам.
28 Синови Аврамови: Исак и Исмаило.
29 Ово је племе њихово: првенац Исмаилов Навајот, па Кидар и Авдеило и Мивсам.
30 Мисма и Дума, Маса, Адад и Тема,
31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.
32 А синови Хетуре, иноче Аврамове: она роди Земрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Суја. А синови Јоксанови: Сава и Дедан.
33 А синови Мадијанови: Гефа и Ефер и Енох и Авида и Елдага. Ти сви беху синови Хетурини.
34 Тако Аврам роди Исака; а синови Исакови беху Исав и Израиљ.
35 Синови Исавови: Елифас, Рагуило и Јеус и Јеглом и Кореј.
36 Синови Елифасови: Теман и Омар, Софар и Готом, Кенез и Тамна и Амалик.
37 Синови Рагуилови: Нахат, Зара и Сома и Моза.
38 А синови Сирови: Лотан и Совал и Севегон и Ана и Дисон и Есер и Дисан.
39 А синови Лотанови: Хорије и Емам; а сестра Лотанова Тамна.
40 Синови Совалови: Елан и Манахат и Евал, Сефија и Онам. А синови Севегонови: Аије и Ана.
41 Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан.
42 Синови Есерови: Валан и Заван и Јакан. Синови Дисанови: Уз и Аран.
43 А ово су цареви који цароваше у земљи едомској пре него се зацари цар над синовима Израиљевим: Валак син Веоров, а граду му беше име Денава.
44 А кад умре Валак, зацари се на његово место Јовав, син Зарин од Восоре.
45 А кад умре Јовав, зацари се на његово место Асом од земље темановске.
46 А кад умре Асом, зацари се на његово место Адад син Варадов, који исече Мадијане у пољу моавском; а граду му беше име Гетем.
47 А кад умре Адад, зацари се на његово место Самада из Масекаса.
48 А кад умре Самада, зацари се на његово место Саул из Ровота на реци.
49 А кад умре Саул, зацари се на његово место Валенон, син Аховоров.
50 А кад умре Валенон, зацари се на његово место Адад; а град му се зваше Фогор, а жени му беше име Метевеила кћи Матраиде, кћери Мезовове.
51 А кад умре Адад, насташе кнезови у едомској: кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет,
52 Кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон,
53 Кнез Кенез, кнез Теман, кнез Мивсар,
54 Кнез Магедило, кнез Ирам. То беху кнезови едомски.