Немија. Chapter 10

1 А који запечатише беху ови: Немија Тирсата, син Ахалијин, и Седекија,
2 Серај, Азарија, Јеремија,
3 Пасхор, Амарија, Малхија,
4 Хатус, Севанија, Малух,
5 Харим, Меримот, Овадија,
6 Данило, Гинетон, Варух,
7 Месулам, Вија, Мијамин,
8 Мазија, Вилгај, Семаја; то беху свештеници;
9 А Левити: Исус син Азанијин Винуј између синова Инададових, Кадмило,
10 И браћа њихова: Севанија, Одија, Келита, Фелаја, Анана,
11 Миха, Реов, Асавија,
12 Захур, Серевија, Севнија,
13 Одија, Ваније, Венинуј;
14 Главари народни: Фарос, Фат-Моав, Елам, Затуј, Ваније,
15 Вуније, Азгад, Вивај,
16 Адонија, Вигвај, Адин,
17 Атир, Језекија, Азур,
18 Одија, Асум, Висај,
19 Ариф, Анатот, Навај,
20 Магфија, Месулам, Езир,
21 Месизавеило, Садок, Јадва,
22 Фелатија, Анан, Анаја,
23 Осија, Ананија, Асув,
24 Лоис, Филеја, Совик,
25 Реум, Асавана, Маија,
26 Ахија, Анана, Ганан,
27 Малух, Харим, Вана.
28 И остали народ, свештеници, Левити, вратари, певачи, нетинеји и сви који се одвојише од народа земаљских к закону Божјем, жене њихове, синови њихови и кћери њихове, сви који знаху и разумеваху,
29 Присташе с браћом својом, главарима својим, и дођоше те се заклеше и клетвом завезаше да ходимо по закону Божијем, који је дат преко Мојсија, слуге Божијег, и да држимо и извршујемо све заповести Господа Бога свог и законе Његове и уредбе Његове.
30 И да не дајемо кћери својих народима земаљским, нити кћери њихових да узимамо за синове своје.
31 И од народа земаљских који донесу трг или какву год храну у суботу на продају, да не узимамо у суботу ни у други свети дан, и да остављамо седме године да почива земља и опраштамо сваки дуг.
32 И постависмо себи уредбу да дајемо сваке године трећину сикла на службу у дом Бога свог:
33 На хлебове постављене, на дар свагдашњи и жртву паљеницу свагдашњу за суботе, за младине и за празнике, и на светињу и на жртве за грех да се очишћа Израиљ, и на свако дело у дому Бога нашег.
34 И бацасмо жреб за свештенике и Левите и народ ради ношења дрва да се доноси у дом Бога нашег по домовима отаца наших на време од године до године, да гори на олтару Господа Бога нашег, како пише у закону;
35 И да доносимо првине од земље своје и првине од сваког рода од сваког дрвета од године до године у дом Господњи;
36 И првенце од синова својих и стоке своје, како пише у закону, и првенце од говеда својих и од оваца својих да доносимо у дом Бога свог свештеницима који служе у дому Бога нашег;
37 И првине теста свог и приносе своје и род од свих дрвета, вино и уље да доносимо свештеницима у клети дома Бога свог, и Левитима десетак од земље своје, и Левити да узимају десетак по свим местима где урадимо;
38 И да буде свештеник, син Аронов с Левитима кад Левити узимају десетак, и да Левити доносе десетак од десетка у дом Бога нашег, у клети, у спреме његове.
39 Јер у те клети дужни су синови Израиљеви и Левити доносити принос од жита, од вина и уља, где су свети судови, и свештеници који служе, и вратари и певачи, да не остављамо дом Бога свог.